Godkjenninger

Prio renhold og bygg AS setter stor fokus på HMS og lovlig drift av virksomhet.

Arbeidstilsynet godkjent renholdsbedrift

https://www.arbeidstilsynet.no/renholdsvirksomhet/925520403/

 

HMS-kort

Alle våre ansatte har godkjent HMS-kort som er synlig og vises fram ved forespørsel.

 

MVA registrert

Vi er registret i enhetsregisteret med mva.

Merverdiavgift (mva.), tidligere kalt merverdiomsetningsavgift (moms), er en generell forbruksavgift (skatt) på verdien som blir lagt til varer eller tjenester (avanse) i hvert produksjons- eller handelsledd i innenlandsk omsetning.

 

Bedriftshelsetjeneste

Selskapet vårt har en aktiv bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelsetjenesten (BHT), avtalefestet i 1946, skal bistå bedrifter med å forebygge helseplager, forebygge yrkesskader og –sykdommer, andre uheldige fysiske og psykiske påkjenninger, samt medvirke til å fremme helse og trivsel blant de ansatte i bedriften.

 

Hva er svart arbeid?

Vi er en offentlig godkjent renholdsbedrift av Arbeidstilsynet.Svart arbeid er en betegnelse for arbeid som utføres uten at det betales skatt, arbeidsgiveravgift, trygdeavgift eller merverdiavgift og som er ulovlig.

Svart arbeid representerer et samfunnsproblem ved at det offentlige taper inntekter. Det foreligger ingen pålitelig statistikk eller oversikt over den svarte økonomien. Gjennom undersøkelser og forskning på området har det vært gjort en rekke forsøk på å anslå omfanget av svart arbeid (samt annen uregistrert økonomisk virksomhet). De fleste konkluderer med at det dreier seg om minst flere titalls milliarder kroner i året i Norge.