Sanering

Vi hjelper deg med flere typer sanering og har mange års erfaring både fra generell sanering, men også skadesanering.

Begrebet «sanering» anvendes oftest vedrørende bygninger og bydele og henviser til virksomhed, der normalt er mere omfattende enn byfornyelse: gamle bygninger nedrives og erstattes med nybygg (i større eller mindre utstrekning). Som regel medfører saneringen oftest at beboere må flytte vekk, i perioden sanering utføres.

Skadesanering er den innsats som kreves for å ta vare på eller redde verdier i et hendelsesforløp, f.eks. ved brann, vann- eller naturskade.

Skadesaneringsfirmaer vasker, tørker, reparerer, oppbevarer og rydder ting som har vært skadet. Forsikringsselskapene benytter skadesaneringsfirmaer for å sikre bygninger og innbo mot ytterligere verdiforringelse, og gjøre skadeutbetalingene så lave som mulig.

Skadesanering kan betraktes som førstehjelp i forbindelse med skader på bygninger og eiendommer.

 

Noen av våre tjenester innen sanering: