Skadesanering

Skadesanering er den innsats som kreves for å ta vare på eller redde verdier i et hendelsesforløp, f.eks. ved brann, vann- eller naturskade.

Skadesaneringsfirmaer vasker, tørker, reparerer, oppbevarer og rydder ting som har vært skadet. Forsikringsselskapene benytter skadesaneringsfirmaer for å sikre bygninger og innbo mot ytterligere verdiforringelse, og gjøre skadeutbetalingene så lave som mulig.

Skadesanering kan betraktes som førstehjelp i forbindelse med skader på bygninger og eiendommer.

Skadesanering hos Prio

Prio tilbyr saneringstjenester og skadetjenester primært knyttet til eiendom og fast eiendom, som er både økonomisk og miljømessig lønnsomt. Vi hjelper deg med alt fra inspeksjon og verdsettelse til planlegging og gjennomføring.

Vi utfører sanering i alle bolig-, kontor- og industrimiljøer i områdene rundt Oslo.  Viken. Våre utbedringsteknikker hjelper deg i tilfelle uventede hendelser som vannskader og brann, men også i planlagte renoveringer.

Med riktig innsats blir mer spart enn du tror

Sanering betyr å sette inn riktige ressurser og kompetanse for den aktuelle skaden direkte. Etter for eksempel brann- og vannskader, redde og dra nytte av verdiene som er igjen eller fjern farlige stoffer på en sikker måte. Det er mulig å spare mer enn du tror – med riktig innsats. For hver innsats designer vi en spesifikk saneringsplan med metodene som er best egnet for det aktuelle objektet. Vi håndterer kontakten med forsikringsselskapene for å løse behandlingen av saken din så greit som mulig.

Vi leverer kvalitet på en effektiv måte mens vi møter de berørte sluttkundene med empati og integritet. Vår opprydding sparer både økonomiske og emosjonelle verdier.