INFORMASJON FOR KUNDER OG PARTNERE I HENSYN TIL COVID-19

Sikkerheten til våre kunder og ansatte er av største betydning for oss. Vi følger derfor nøye med på nyheter, informasjon og anbefalinger fra FHI.
I tillegg til disse anbefalingene er det benyttet en rekke forholdsregler hos oss i Prio Bygg & Sanering.

Vi prøver blant annet å ha digitale møter og telefonsamtaler i den grad det er mulig.

I tilfeller der det er risiko for smitte, må den berørte arbeidstakeren være i en 10-dagers hjemmekarantene.

Om nødvendig vil vi bestemme oss for ytterligere tiltak for å minimere risikoen for våre ansatte og sikre levering til alle våre kunder.